Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Iłów

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
34 - rozwiń w sprawie postępowań przetargowych nr ZP.271.13.2023 oraz ZP.271.1.2024 interpelacja Przemysław Piotr Wasilewski 2024-03-14 2024-03-20
33 - rozwiń Pismo Klubu Radnych zapytanie Andrzej Orliński 2024-01-18 2024-02-14
32 - rozwiń Zapytanie dotyczące wniosków złożonych w zakresie inwestycji drogowych. zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2023-08-23 2023-08-30
31 - rozwiń Pismo dotyczące wniosków do MIAS. zapytanie interpelacja zbiorowa 2023-01-16 2023-01-19
30 - rozwiń Udostępnienie pisma. zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2022-10-24 2022-10-28
29 - rozwiń Zapytanie dotyczące umieszczania pism w Systemie Rada zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2022-07-11 2022-07-26
28 - rozwiń zapytania dotyczące dróg gminnych w Sołectwie Krzyżyk Iłowski oraz Sołectwie Piskorzec zapytanie Dorota Katarzyna Bernat 2022-07-11 2022-07-19
27 - rozwiń Przygotowanie projektu uchwały intencyjnej_przebudowa drogi gminnej nr 380218W w Sołectwie Brzozów A wniosek Andrzej Orliński 2022-06-22 2022-06-28
26 - rozwiń zapytania dotyczące Listu Wójta Gminy Iłów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego. zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2022-04-26 2022-05-04
25 - rozwiń Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. wniosek Sławomir Antoni Tomaszewski 2021-09-22 2021-09-29
24 - rozwiń Zabezpieczenie dachu budynku przy ul. Wyzwolenia 16. wniosek Dorota Katarzyna Bernat 2021-08-13 2021-08-24
23 - rozwiń Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Brzozowie Starym wniosek Andrzej Orliński 2021-01-12 2021-01-15
22 - rozwiń Rada Społeczna wniosek Dorota Katarzyna Bernat 2020-10-26 2020-11-06
21 - rozwiń Zapytanie dot. umieszczania pism w systemie Rada zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2020-06-05 2020-07-06
20 - rozwiń Zapytanie w sprawie udostepnienia pisma dot. nieprzeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2020-05-20 2020-06-09
19 - rozwiń Zapytanie Wójta dot. wniosku do UM o dofinansowanie budowy SUW w Lubatce. zapytanie 2020-05-22 2020-06-01
18 - rozwiń Zapytanie Wójta w sprawie podjęcia dotacji Maluch + zapytanie 2020-05-13
17 - rozwiń Informowanie o korespondecji kierowanej do Rady Gminy zapytanie Renata Bartosiak 2020-02-06 2020-02-07
16 - rozwiń Przebudowa drogi Olszowiec-Lubatka _podjecie dotacji Fundusz Dróg Samorządowych zapytanie 2020-05-05
15 - rozwiń koresp. dotycząca zapytania umieszczonego w systemie pod poz.14 zapytanie Sławomir Antoni Tomaszewski 2020-04-22 2020-04-29
14 - rozwiń Zapytanie w sprawie wyborów zapytanie Sławomir Antoni Tomaszewski 2020-04-15 2020-04-21
13 - rozwiń Zapytanie w sprawie maseczek ochronnych, targowiska oraz handlu obwoźnego. zapytanie Dorota Katarzyna Bernat 2020-04-08 2020-04-10
12 - rozwiń Zapytanie w sprawie zabezpieczenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych. zapytanie Jakub Jacek Zientara 2020-03-31 2020-04-03
11 - rozwiń Podatki Lokalne wniosek Sławomir Antoni Tomaszewski 2020-03-24 2020-03-25
10 - rozwiń Pismo dotyczące Systemu Rada zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2020-03-10 2020-03-17
9 - rozwiń Odniesienie się Radnego do odpowiedzi Przewodniczącego i ponowne zapytanie w sprawie interpelacja Radosław Waldemar Kunz 2019-12-17 2020-01-07
8 - rozwiń Pismo w sprawie drogi gminnej 380221 W w miejscowości Olszowiec zapytanie Dorota Katarzyna Bernat 2019-11-29 2019-12-18
7 - rozwiń Pismo w sprawie wkładu własnego gminy Iłów w drogę zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2019-11-29 2019-12-20
6 - rozwiń Pismo w sprawie udostępnienia Protokołu Kontroli zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2019-11-22 2019-11-25
5 - rozwiń Pismo w sprawie udostępnienia dokumentacji zapytanie Przemysław Piotr Wasilewski 2019-11-22 2019-11-25
4 - rozwiń Położenie nawierzchni asfaltorej wniosek Radosław Waldemar Kunz 2019-10-24 2019-11-06
3 - rozwiń Pytania do Przewodniczącego Rady Gminy Iłów , dotyczące prowadzenia obrad zapytanie Radosław Waldemar Kunz 2019-10-25 2019-11-19
2 - rozwiń Zapytanie w sprawie materiałów wyborczych do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego zapytanie 2019-07-11 2019-07-30
1 - rozwiń Zapytanie dot. szkody mienia gminnego zapytanie Sławomir Antoni Tomaszewski 2019-07-17 2019-07-25